ตำแหน่งที่ต้องการ

1. Sales Engineer (Process & Piping Solution Division)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศหญิง-ชาย

2.อายุ 24-30 ปี

3.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

4.สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

5.มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานวิศวกรรม ด้านเทคนิค ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

6.มีทักษะการขายที่ดี ขยันทุ่มเท กระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน วางแผน บริหารจัดการเป้าหมายของทีม

7.มีบุคลิกภาพเป็นมิตร อ่อนน้อม มีความรับผิดชอบสูง

8.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

9.มีประสบการณ์วิศวกรขายอย่างน้อย 2 ปี

10.มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์


2. Sales Engineer (Pumping System Division)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย-หญิง

2.อายุ 22-30 ปี

3.วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือมากกว่า

4.วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาศาสตร์ อุตสาหการ หรือวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

5.มีความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานวิศวกรรม ด้านเทคนิค ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และสื่อสารภาษาอังกฤษได้

6.มีทักษะการขายที่ดี ขยันทุ่มเท กระตือรืร้น ตั้งใจทำงาน วางแผน บริหารจัดการเป้าหมายของทีม

7.มีบุคลิกภาพเป็นมิตร อ่อนน้อม มีความรับผิดชอบสูง

8.มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีวุฒิภาวะสามารถทำงานใต้ภาวะกดดันได้ดี มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย งานบริการ

9.มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

2. ตัวแทนจำหน่ายภูมิภาค ภาคเหนือ  ภาคตะวันตก ภาคกลาง และภาคใต้

ติดต่อ คุณสุภธิดา ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

เบอร์ 096-232-4519,081-929-6711

E-Mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

วิธีการสมัคร

1) ส่งมาทาง e-mail ( มีรูปถ่าย )
2) จดหมายสมัครงาน

ติดต่อ
คุณเกษร โพธิ์งาม 
15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150
โทร : 0-3868-2540-2 # 138
แฟกซ์ : 0-3868-2539
Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Translate