image image image image image
PUMPING SYSTEM TECHNOLOGY Pumping System Technology...."One Stop Shop Pumps Supplier" จำหน่ายปั้ม นานาชนิด เพื่อใช้งานสูบส่งของเหลวเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นน้ำหล่อเย็น, น้ำร้อน, น้ำทะเล, น้ำเสีย, น้ำทิ้ง, ตัวทำละลาย, กรด, ด่าง, สารเคมีต่างๆ, ของเหลวหนืด, เหนียว, กากตะกอน, ของเหลวเป็นพิษ ของเหลวไวไฟ ฯลฯ Read More
PIPING Piping..."Solutions for Improvement"1 นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต, เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น อุปกรณ์หอกลั่น, อุปกรณ์ดักจับละอองไอ, ระบบนำแก๊สปล่อยทิ้งกลับมาใช้, ระบบเผาไหม้ งานลดค่าใช้จ่ายงานบริการตัด, ต่อและเจาะท่อ
Read More
PROCESS EQUIPMENTS Process Equiments..."Solutions for Improvement" นำ เสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต, เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น อุปกรณ์หอกลั่น, อุปกรณ์ดักจับละอองไอ, ระบบนำแก๊สปล่อยทิ้งกลับมาใช้, ระบบเผาไหม้ งานลดค่าใช้จ่ายงานบริการตัด, ต่อและเจาะท่อ
Read More
INNOVATIVE MATERIAL Innovative Material Products..."Intelligence Solutions for Maintenance & Production" นำเสนอหลากหลายวัสดุสิ้นเปลืองในงานซ่อม บำรุง และสายการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังให้บริการงานเคลือบพื้นผิวเพื่อยืดอายุการใช้งานและประหยัดพลังงานของ อุปกรณ์ต่างๆ, เครื่องจักร
Read More
SERVICES “Services” นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าที่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพแล้ว สยามอีสยังมีบริการต่างๆ โดยทีมงานที่มีความชำนาญงาน และประสบการณ์สูง
Read More

Grundfos isolutions

Grundfos iSOLUTIONS เป็นการใช้องค์รวมของระบบ ในการดัดแปลงเทคโนโลยีอันชาญฉลาด โดยนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ, การจัดการประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน และที่สำคัญคือความน่าเชื่อถือของระบบทั้งหมด

Read More

Fuji Filter

FUJI FILTER ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1966 เป็นบริษัทผู้ผลิต Filter ชั้นนำของโลก สามารถกรองละเอียดได้ตั้งแต่ 0.001 ไมครอน (โมเลกุล) ...

Read More

Graco Husky 1050E

คุณต้องการลดปัญหาปั๊มชำรุดเสียหายในการใช้งานหรือไม่? คุณต้องการปั๊มที่จัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมยังเงียบและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในการทำงานหรือไม่?

Read More

Orihara & Orix

ชุดซ่อมท่อรั่วเร่งด่วนภายใต้แรงดันไม่ต้องปิดวาล์ว ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหยุดซ่อม ตัดเปลี่ยนท่อ 2 ขั้นตอน กับ Orihara Magicawrap...

Read More

NEW Product SiamEast

SiamEast CSR

Knowledge Sharing 2019

Knowledge Sharing ประจำปี  2019

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่

More

News & Activity

Public relations

Service

นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าที่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพแล้ว สยามอีสต์ยังมีบริการต่างๆ โดยทีมงานที่มีความชำนาญงาน และประสบการณ์สูง ดังนี้

- งานติดตั้ง ทดลองเดินเครื่อง ซ่อมบำรุง และโอเวอร์ฮอล ปั้มและอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
- งานเคลือบผิวปั้ม อุปกรณ์ และพื้นผิว โดยผลิตภัณฑ์ล็อคไทท์
- งานหุ้มฉนวนร้อน/เย็น รวมทั้งการหุ้มฉนวนลดเสียง โดยผลิตภัณฑ์อาร์มาเซล        
- งานออกแบบและติดตั้งท่อเหล็กชุบสังกะสีบุพลาสติกโพลีเอทีลีน (PE lined Galvanize pipe), ท่อพลาสติก HDPE, PP-R, UPVC, CPVC, GRE(Glass Reinforced Epoxy)
- งานตรวจสอบการใช้พลังงานของเครื่องสูบของเหลว
- การให้บริการอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

Besides the quality equipments and goods supply, SiamEast also provides a variety services to the customers which are

- Pump and Equipment installation,  Commissioning, Test run, Repair and Overhaul- Pump, equipment and floor coating by Loctite products
- hot/cold and sound insulation by Amacell products
- Piping design and replacement  by PE-Lined steel pipe(Syler), HDPE, PP-R, UPVC, CPVC or GRE pipes (Glass reinforced Epoxy)
- Pump Energy Audit Service
- Any kind of services requested by the customer

Service Service Service

งานติดตั้ง ทดลองเดินเครื่อง ซ่อมบำรุง และโอเวอร์ฮอล ปั้มและอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
ให้บริการที่รวดเร็วและแม่นยำ  ในการติดตั้ง ทดลองเดินเครื่อง ซ่อมบำรุงปั้ม และอุปกรณ์ชนิดต่างๆ  สามารถเข้าถึง และแก้ปัญหาได้ตรงจุด โดยทีมช่างที่มีความชำนาญงาน และมีประสบการณ์สูง โดยเฉพาะสินค้าที่สยามอีสต์เป็นตัวแทนจำหน่าย ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพ อะไหล่แท้ และการให้บริการอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ สยามอีสต์ยังเป็นศูนย์ซ่อมโดยตรงของปั้มกรุนฟอสอีกด้วย

Pump and Equipment installation,  Commissioning, Test run, Repair and Overhaul
Provide fast and acculate service to repair and overhaul various kind of pumps and equipments, good approach and problem solving by SiamEast experienced service team especially pumps and equipments supplied by SiamEast. SiamEast is also grundfos Authorized service center.

Service Service

งานเคลือบผิวปั้ม อุปกรณ์ และพื้นผิวโดยผลิตภัณฑ์ล็อคไทท์
ให้บริการเคลือบพื้นผิวของวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปั๊ม, วาล์ว, ถัง, ท่อ, อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger),พื้นผิวเหล็กและคอนกรีตภายใน/ภายนอกอาคารและบริเวณเขตกระบวนการผลิต, บ่อพักน้ำ ฯลฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อลดปัญหาการสึกหรอ (Abrasion) และการผุกร่อน (Corrosion) ของผิววัสดุ
- เพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
- เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ กรด ด่าง สารเคมีชนิดต่างๆ ใน บ่อพักน้ำหรือถังเก็บสารเคมี
- เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน (Energy Saving) สำหรับปั๊มต่างๆ เนื่องด้วยผิวที่ทำการ เคลือบจะมีความเรียบมันและลื่น จึงทำให้ปั๊มใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง

Pump, equipment and floor coating by Loctite products,
Provide the coating service to the equipments or any materials such as pump, valve, tank, pipe, heat exchanger, steel surface, outdoor/indoor concrete surface, sump ect. In order to

- Decrease abrasion and corrosion problem on any surfaces
- Extend equipment part lifetime
- Prevent any leakage of water, acid, alkali or any chemicals from sump or chemical tank
- Save energy on any coating equipment such as pump energy consumption (smooth and slip surface)

Service Service
Service Service

งานหุ้มฉนวนร้อน/เย็น รวมทั้งการหุ้มฉนวนลดเสียง โดยผลิตภัณฑ์อาร์มาเซล
ให้บริการงานหุ้มฉนวน และจำหน่ายฉนวน (Insulation)  กันความร้อน/ความเย็น/ลดเสียง สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น วาล์ว, ถัง, ท่อ, หน้าแปลน, เครื่องกังหัน (Turbine), เตาหลอม (Furnace) ฯลฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ

- เพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสความร้อน, ความเย็น ที่อุปกรณ์ต่างๆ
- เพื่อป้องกันอันตรายจากเสียงดัง (ตามกฎหมายกำหนดไว้ ห้ามเกิน 85 เดซิเบล)
- เพื่อปกป้องการสูญเสียพลังงานความร้อนและความเย็นระหว่างกระบวนการผลิต
- เพื่อการประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ไปในการสร้างพลังงาน ที่เกิดการสูญเสียไประหว่างการผลิต

Hot, cold and sound insulation by Amacell products
Supply and install hot, cold and sound insulation for any equipments such as valve, tank, pipe, flange, Turbine, furnace etc. in order to

- Prevent danger from hot, cold contact
- Prevent danger from noise (noise must be lower than 85 dbA by law)
- Prevent heat or cold loss
- Save Energy consumption due to heat, cold loss

Service Service

งานออกแบบและติดตั้งท่อเหล็กชุบสังกะสีบุพลาสติกโพลีเอทีลีน (PE lined Galvanize pipe), ท่อพลาสติก HDPE, PP-R, UPVC, CPVC, GRE(Glass Reinforced Epoxy)
ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย เปลี่ยนแปลง ระบบท่อภายใน และภายนอก โรงงาน รวมถึงท่อใต้ดิน โดยใช้ท่อเหล็กชุบสังกะสีบุพลาสติกโพลีเอทีลีน (PE lined Galvanize pipe), ท่อพลาสติก HDPE, PP-R, UPVC, CPVC, GRE pipe(Glass Reinforced Epoxy) ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของลูกค้า
Piping design and replacement  by PE-Lined steel pipe(Syler), HDPE, PP-R, UPVC, CPVC or GRE pipes (Glass reinforced Epoxy)
Supply, design and install piping system or replace the existing pipeline , indoor, outdoor or underground pipeline by PE line Galvanized pipe, HDPE pipe, PP-R, UPVC, CPVC, GRE pipe(Glass Reinforced Epoxy) which depends on customer application

Service Service Service

งานตรวจสอบการใช้พลังงานของเครื่องสูบของเหลว
ให้บริการตรวจสอบการใช้พลังงานของเครื่องสูบของเหลว(Pump Energy Audit) โดยใช้เครื่องมือและ Software ที่ Grundfos พัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้วัดปริมาณการไหล ความดันของของเหลว และ กระแสไฟฟ้าที่ใช้ นำมาประมวลผล และวิเคราะห์ จากนั้น จะเสนอแนะวิธีการปรับลดการใช้พลังงานต่อไป

Pump Energy Audit Service
Provide Pump Energy Audit Service using Audit tool and software developed by Grundfos in order to measure pump flowrate, pump head and pump energy consumption. All data are collected and analyzed then the audit result and recommendation will be sent to the customer.

Service Service Service

งานบริการอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

สยามอีส ยังให้บริการในงานต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ อาทิเช่น งานขึงตะแกรงเหล็ก เป็นต้น

Any kind of services requested by the customer
SiamEast also provide any kind of service requested by customer such as mesh installation etc.

Service Service

Translate

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday232
mod_vvisit_counterYesterday641
mod_vvisit_counterThis week5010
mod_vvisit_counterThis month16963
mod_vvisit_counterAll1100909

Learn Loctite

Who's Online

We have 65 guests online

Contact Us

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน)
SiamEast Solutions Public Company Limited
15/1 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
15/1 Highway - Rayong No. 3191 Rd., T.Huey - Pong A.MuangRayong, 
Rayong 21150
E-mail: info@siameastsolutions.com

Facebook : SiamEast SE
Tel: (66) 0-3868-2540 - 2 (Auto)
Fax: (66)0-3868-2539

 

Contact Person

Bangkok Office

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) 
SiamEast Solutions Public Company Limited

128/240 ซ.ไทยประกัน 1/4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

128/240 Soi Thai Insurance 1/4 Rd Thepharak, Tambon Bang Sao Thong,

Amphur Bang Sao Thong, Samutprakarn, Thailand 10570

Tel. (+66)6-320-8430 , (+66)2 706 4519-21ext 341-343  Fax : 02-7064522

Contact Person