image image image image image
PUMPING SYSTEM TECHNOLOGY Pumping System Technology...."One Stop Shop Pumps Supplier" จำหน่ายปั้ม นานาชนิด เพื่อใช้งานสูบส่งของเหลวเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นน้ำหล่อเย็น, น้ำร้อน, น้ำทะเล, น้ำเสีย, น้ำทิ้ง, ตัวทำละลาย, กรด, ด่าง, สารเคมีต่างๆ, ของเหลวหนืด, เหนียว, กากตะกอน, ของเหลวเป็นพิษ ของเหลวไวไฟ ฯลฯ Read More
PIPING Piping..."Solutions for Improvement"1 นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต, เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น อุปกรณ์หอกลั่น, อุปกรณ์ดักจับละอองไอ, ระบบนำแก๊สปล่อยทิ้งกลับมาใช้, ระบบเผาไหม้ งานลดค่าใช้จ่ายงานบริการตัด, ต่อและเจาะท่อ
Read More
PROCESS EQUIPMENTS Process Equiments..."Solutions for Improvement" นำ เสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต, เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น อุปกรณ์หอกลั่น, อุปกรณ์ดักจับละอองไอ, ระบบนำแก๊สปล่อยทิ้งกลับมาใช้, ระบบเผาไหม้ งานลดค่าใช้จ่ายงานบริการตัด, ต่อและเจาะท่อ
Read More
INNOVATIVE MATERIAL Innovative Material Products..."Intelligence Solutions for Maintenance & Production" นำเสนอหลากหลายวัสดุสิ้นเปลืองในงานซ่อม บำรุง และสายการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังให้บริการงานเคลือบพื้นผิวเพื่อยืดอายุการใช้งานและประหยัดพลังงานของ อุปกรณ์ต่างๆ, เครื่องจักร
Read More
SERVICES “Services” นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าที่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพแล้ว สยามอีสยังมีบริการต่างๆ โดยทีมงานที่มีความชำนาญงาน และประสบการณ์สูง
Read More

Grundfos isolutions

Grundfos iSOLUTIONS เป็นการใช้องค์รวมของระบบ ในการดัดแปลงเทคโนโลยีอันชาญฉลาด โดยนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ, การจัดการประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน และที่สำคัญคือความน่าเชื่อถือของระบบทั้งหมด

Read More

Fuji Filter

FUJI FILTER ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1966 เป็นบริษัทผู้ผลิต Filter ชั้นนำของโลก สามารถกรองละเอียดได้ตั้งแต่ 0.001 ไมครอน (โมเลกุล) ...

Read More

Graco Husky 1050E

คุณต้องการลดปัญหาปั๊มชำรุดเสียหายในการใช้งานหรือไม่? คุณต้องการปั๊มที่จัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมยังเงียบและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในการทำงานหรือไม่?

Read More

Orihara & Orix

ชุดซ่อมท่อรั่วเร่งด่วนภายใต้แรงดันไม่ต้องปิดวาล์ว ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหยุดซ่อม ตัดเปลี่ยนท่อ 2 ขั้นตอน กับ Orihara Magicawrap...

Read More

NEW Product SiamEast

SiamEast CSR

Knowledge Sharing 2019

Knowledge Sharing ประจำปี  2019

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่

More

News & Activity

Public relations

TOMOE เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1941 เป็นต้นมาโดยเป็นผู้นำโรงงานผลิตของ Centrifuges, Decanter, และอุปกรณ์อื่น ๆในญี่ปุ่น ซึ่ง SUPPLY ไปให้กับโรงงาน Chemmical, Petrochecmical,Machinery, Food&Medicals และมาเน้นหนักในเรื่องการกำจัด Waste water, และ Sewage sludge ตั้งแต่ปี 1970 เป็นต้นมา

นอกจากนี้ทาง TOMOE ยังเน้นเพิ่มเติมในเรื่องสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น Next generation centrifugal dewatering machines, Rotary press filters, Gravity belt thickener,etc. เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดและ application ต่าง ๆ ใน Process เช่น Separate, Thicken, Dewater, Filter, Clarify, Express, Classify, Screen, Recover, Refine, PolishGrind, Convey เป็นต้น

เทคโนโลยีของ Centrifuge และ ประสิทธิภาพการแยกแบบ 2 หรือ 3 phase (ของเแข็ง,ของเหลวและน้ำ)    เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิต หรือระบบ waste เพื่อแยกสิ่งปนเปื้อน เช่น น้ำ,น้ำมัน หรือ particle ออกจาก กันในกระบวนการเดียว เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์, ไม่ก่อให้เกิดปัญหา ณ Down Stream หรือประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการยืดอายุ การใช้งาน  ของ Coolant emulsion, Washing lye, Lube oil  , ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและพื้นที่ในการกำจัด waste เนื่องจากการดึงน้ำ ออกจาก waste ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขั้นตอนเดียว โดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ระดับ G-force ซึ่งสารที่นำมาแยกจะต้อง มีคุณสมบัติสามารถแยกออกจากกันได้ทาง Mechanic, มี Density ที่ต่างกันและไม่เป็น Emulsify

Our Machinery & Equipment Division is a leading manufacturer of centrifugals and equipment in Japan, and supplies a variety of machinery in the fields of chemicals, machinery, foodstuffs and medicals, in which separation technology are utilized.  Also, in the 1970s, we became involved in the environment related business, when our centrifuges began to be used for industrial wastewater and sewage sludge processing.

With the development of the industries, our customer needs have become more varied and refined, and the need for economical efficiency and power-saving equipment has increased.  The demand has grown for our separators to have high-grade functionality, and to be energy and space saving, we have developed a full range of environmental friendly products such as next generation centrifugal dewatering machines, Rotary Press Filters, Gravity Belt Thickener, etc.

In additon to this, we have also contributed to the environment related field with Romag CSO screens, Carbonizing systems, Waste plastics wet classifying systems etc.

Product Range
A) Wastewater treatment system
- Centrifuge Decanter
- Rotary Press Filter
- JWC Grinde

B) Chemical & Petrochemical manufacture
- Centrifuge Decanter
- Kason self-contained system with circular fluid bed processor


C) Paper,Pulp,Electric Power manufacture
- Rotary Press Filter

A) Wastewater treatment system
Centrifuge Decanter
TSM Decanter
Energy-Saving Dewatering and Thickening Decanters
Description
Many TSM Decanters are employed in the sludge volume reducing process of the wastewater treatment plants. They are also installed in feces, garbage and cattle-stall effluent treatment plants.
TSM stands for the Triple-Saving Machine. It reduces maintenance labor, power consumption and flocculant consumption
Features
-    Compactly built machine            
-    Low noise: the optional cover reduces it further down to 80dB or less.            
-    Easy and quick installation: limited number of anchor bolts            
-    Little power consumption: 20-40% less than the conventional ones            
-    Wear resistive tile chips on the screw conveyor flight: less spare parts and less repair expenses            
-    Both of the TSM dewaterer and thickener accomplish high solid recovery

More Detail

BDF Decanter
High Performance Thickener
Minimum Flocculation requirement
Description
With an increase in thickening difficulty, the conventional gravity thickening method has been replaced with the mechanical thickening method in the preliminary sludge treatment process.
A large number of BDF Decanter installations prove its various advantages: small footprint, high-capacity, easy maintenance and no-odor emission.
In order to achieve a consistent low return-sludge rate in the supernatant treatment process, we developed BDF Thickening Centrifuge. It produces a great result with low centrifugal force and a small amount of flocculant.
Features
-    More than 95% SS recovery with a small centrifugal force and minimum flocculation.
-    Removal of phosphorus and odor with inorganic coagulant (polyferric chloride).
-    Consistent sludge concentration: Continuous concentration monitoring system and automatic differential speed control.
-    Heavy duty sintered tungsten carbide tiles: Wear-resistive tiles are mounted on the screw conveyor flight with back-up tiles.
-    Automatic cleaning-in-place system: Residue cleaning in the shutdown process and the screw conveyor rinsing in the stationary mode.
-    Power regeneration and energy saving: Recovery of electric energy from the backdrive motor.

More Detail

Rotary Press Filter
Rotary Press Filter
New Energy-Saving Dewatering Machine Pressure-Filtration and Compaction-Dewatering                
Description
It is an economical dewatering machine that saves the floor space, odor-dilution air supply and power consumption.            
Features
-    Simple start-up and shut-down process.
-    Expandable along with growth of throughput (channel add-on system).
-    Lightweight and minimum floor space because of efficient configuration by round channels.
-    Completely enclosed, minimal odors.
-    0.2-1.3rpm low speed, quiet, no vibration and low energy requirement.
-    Limited number of mechanical components and the system easy to operate.

More Detail

JWC Grinde
Grinder with Rotating Screen
These grinders are equipped with rotating screens. Pressure drop is kept at a minimum, allowing their stable operation at large treatment plants.
Description
These grinders are marketed throughout Japan under a Sole Distributorship Agreement with JWC Environmental, US grinder maker.
A rotating screen (made of SUS or resin) is mounted to a dual shaft grinder, and screenings are trapped by the rotating screen, induced into the grinder, and shredded.  As the screen itself rotates, the screenings trapped on the surface of the screen are fed efficiently to the grinder.  Screen mesh size is 6.4mm when made of SUS and 15 mm x 18 mm when made of resin.
Features
-    1. Power consumption can be suppressed because the grinder main body and the rotating screen can be driven by one power.                
-    2. As the screen itself rotates, when the screen rotates to the downstream side, it is backwashed by influent water. Therefore there occurs little adhesion of screenings to the screen. This makes regular cleaning unnecessary and the maintenance easy.                
-    3. There are two types of rotating drum screen; single drum type and double drum type so that they can cater to the needs of both large and small treatment plants. The pressure drop of a double drum type grinder can be decreased significantly, compared to a conventional grinder without a screen.

More Detail


B) Chemical & Petrochemical manufacture
CentrifugeDecanter
TRH Decanter
Separator of supreme functions:                    
It meets any requirement of the plastic industry.                    
Description
TRH Decanter is produced based on our 50-year know-how. Its supreme performance is highly valued home and abroad. The TRH Decanter exhibits his power in dewatering of PVC (polyvinyl chloride), polyethylene, polypropylene and other plastics.                    
Features
-    Unique beach provision reduces cake moisture.                
-    The tough screw conveyor and the high torque gearbox increase throughput.                
-    Efficient crystal cleaning                 
-    Efficient CIP (cleaning-in-place) system allows quick material changeover.                
-    Torque control warrants consistent performance even in separation of materials in various grades.                
-    The airtight Decanter is suitable for treatment of toxic or volatile materials.                
-    The gearbox oil circulation system enhances performance and durability of the gearbox. The forced lubrication system secures a reliable gearbox performance in the continuous high load operations

More Detail

TRV Decanter
Vertical Decanter for Separation of Slurry Containing Organic Solvents and Operations at High Pressure and Temperature.
Description
"Solid-liquid" separation of resin and slurry containing organic solvents
Recovery of catalyses
Pressurized "solid-liquid" separation of heavy oil and waste plastics at high temperature.
TRV Decanters play a major role in the PET plants in South Korea, Taiwan, Indonesia, Thailand, India and China.
Features
-    An airtight vertical decanter.
-    Pressure-tight configuration.
-    Small footprint compared with the Horizontal Decanter.
-    The HT (high load ) type can process 400.
-    materials.
-    The gearbox oil circulation system enhances decanter performance and extends gearbox life. The forced lubrication system secures gearbox performance in continuous heavy-duty operation.

More Detaiil

PTM Decanter ( Screen Bowl )
Continuous Sedimentation and Filtration
Description
The solid bowl and the imperforate basket centrifuges are integrated in PTM Decanter. A large centrifugal force achieves the best recovery and dewatering performances. The filtration system rinses cakes efficiently.
PTM Decanters are employed by the chemical, electric power and mining industries to dewater and rinse paraxylene, ammonium sulfide, gypsum and ores.
Its BPA (Bis phenol-A.) dewatering/rinsing performance is highly valued in the chemical industry.
Features
-    Pressure tight and airtight decanter suitable for toxic or volatile material treatment.
-    Efficient cake rinsing in the filtration zone.
-    The tough screw conveyor and the high torque gearbox.
-    Unique beach structure and a low cake moisture rate.
-    The gearbox oil circulation system enhances decanter performance and a gearbox life. The forced lubrication system secures gearbox performance in continuous heavy-duty operation.

More Detail

Kason self-contained system with circular fluid bed processor

More Detail


C) Paper,Pulp,Electric Power manufacture

Rotary Press Filter
New Energy-Saving Dewatering Machine
Pressure-Filtration and Compaction-Dewatering
Description
Rotary Press is a lightweight, compact, completely enclosed, low vibration and quiet machine. It is an economical dewatering machine that saves the floor space, odor-dilution air supply and power consumption.
Features
-    Simple start-up and shut-down process.
-    Expandable along with growth of throughput (channel add-on system).
-    Lightweight and minimum floor space because of efficient configuration by round channels.
-    Completely enclosed, minimal odors.
-    0.2-1.3rpm low speed, quiet, no vibration and low energy requirement.
-    Limited number of mechanical components and the system easy to operate.

More Detail

TOMOE REFERENCE LIST

product/Ref/RefTOMOE.jpg

Translate

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday271
mod_vvisit_counterYesterday641
mod_vvisit_counterThis week5049
mod_vvisit_counterThis month17002
mod_vvisit_counterAll1100948

Learn Loctite

Who's Online

We have 30 guests online

Contact Us

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน)
SiamEast Solutions Public Company Limited
15/1 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
15/1 Highway - Rayong No. 3191 Rd., T.Huey - Pong A.MuangRayong, 
Rayong 21150
E-mail: info@siameastsolutions.com

Facebook : SiamEast SE
Tel: (66) 0-3868-2540 - 2 (Auto)
Fax: (66)0-3868-2539

 

Contact Person

Bangkok Office

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) 
SiamEast Solutions Public Company Limited

128/240 ซ.ไทยประกัน 1/4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

128/240 Soi Thai Insurance 1/4 Rd Thepharak, Tambon Bang Sao Thong,

Amphur Bang Sao Thong, Samutprakarn, Thailand 10570

Tel. (+66)6-320-8430 , (+66)2 706 4519-21ext 341-343  Fax : 02-7064522

Contact Person