image image image image image
PUMPING SYSTEM TECHNOLOGY Pumping System Technology...."One Stop Shop Pumps Supplier" จำหน่ายปั้ม นานาชนิด เพื่อใช้งานสูบส่งของเหลวเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นน้ำหล่อเย็น, น้ำร้อน, น้ำทะเล, น้ำเสีย, น้ำทิ้ง, ตัวทำละลาย, กรด, ด่าง, สารเคมีต่างๆ, ของเหลวหนืด, เหนียว, กากตะกอน, ของเหลวเป็นพิษ ของเหลวไวไฟ ฯลฯ Read More
PIPING Piping..."Solutions for Improvement"1 นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต, เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น อุปกรณ์หอกลั่น, อุปกรณ์ดักจับละอองไอ, ระบบนำแก๊สปล่อยทิ้งกลับมาใช้, ระบบเผาไหม้ งานลดค่าใช้จ่ายงานบริการตัด, ต่อและเจาะท่อ
Read More
PROCESS EQUIPMENTS Process Equiments..."Solutions for Improvement" นำ เสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต, เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น อุปกรณ์หอกลั่น, อุปกรณ์ดักจับละอองไอ, ระบบนำแก๊สปล่อยทิ้งกลับมาใช้, ระบบเผาไหม้ งานลดค่าใช้จ่ายงานบริการตัด, ต่อและเจาะท่อ
Read More
INNOVATIVE MATERIAL Innovative Material Products..."Intelligence Solutions for Maintenance & Production" นำเสนอหลากหลายวัสดุสิ้นเปลืองในงานซ่อม บำรุง และสายการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังให้บริการงานเคลือบพื้นผิวเพื่อยืดอายุการใช้งานและประหยัดพลังงานของ อุปกรณ์ต่างๆ, เครื่องจักร
Read More
SERVICES “Services” นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าที่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพแล้ว สยามอีสยังมีบริการต่างๆ โดยทีมงานที่มีความชำนาญงาน และประสบการณ์สูง
Read More

Grundfos isolutions

Grundfos iSOLUTIONS เป็นการใช้องค์รวมของระบบ ในการดัดแปลงเทคโนโลยีอันชาญฉลาด โดยนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ, การจัดการประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน และที่สำคัญคือความน่าเชื่อถือของระบบทั้งหมด

Read More

Fuji Filter

FUJI FILTER ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1966 เป็นบริษัทผู้ผลิต Filter ชั้นนำของโลก สามารถกรองละเอียดได้ตั้งแต่ 0.001 ไมครอน (โมเลกุล) ...

Read More

Graco Husky 1050E

คุณต้องการลดปัญหาปั๊มชำรุดเสียหายในการใช้งานหรือไม่? คุณต้องการปั๊มที่จัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมยังเงียบและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในการทำงานหรือไม่?

Read More

Orihara & Orix

ชุดซ่อมท่อรั่วเร่งด่วนภายใต้แรงดันไม่ต้องปิดวาล์ว ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหยุดซ่อม ตัดเปลี่ยนท่อ 2 ขั้นตอน กับ Orihara Magicawrap...

Read More

NEW Product SiamEast

SiamEast CSR

Knowledge Sharing 2019

Knowledge Sharing ประจำปี  2019

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่

More

News & Activity

Public relations

GASCO

product_pic/vale/gasco/gasco001.jpgproduct_pic/vale/gasco/gasco002.jpgproduct_pic/vale/gasco/gasco003.jpgproduct_pic/vale/gasco/gasco004.jpg

GASCO เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลีย ก่อตั้งเมื่อปี 1991  เป็นหนึ่งในผู้นำและเชี่ยวชาญการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ซ่อมบำรุงและให้บริการหลังการขายของระบบการเผาไหม้ต่างๆ ระบบการถ่ายเทความร้อน ระบบกำจัดอากาศเสีย สินค้าและผลิตภัณฑ์หลักที่มี เช่น Thermal oxidizer, Fired heaters, Thermal oil heaters, Flares, Water bath heaters, Burners, Ovens and heat treatment furnaces, Heat recovery systems, Heat exchangers ,Process skids และ Burner management systems เป็นต้น   ลูกค้าของ GASCO มีทั่วโลก ทั้งเอเชีย ยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน , อุตสาหกรรมปิโตรเคมี , อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า, อุตสาหกรรมเคมี, อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์, อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ, อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมบำบัดของเสีย และ อุตสาหกรรมอื่นๆ   ด้วยการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนดของระบบ ISO 9001

Gasco offers a comprehensive range of engineering, consulting and design, fabrication, installation, commissioning, project management, audit, maintenance and service.

The purpose built equipment and systems provided by Gasco includes gas conditioning systems, thermal oxidizers, fired heaters, thermal oil heaters, flares, water bath heaters, burners, ovens and heat treatment furnaces, heat recovery systems, heat exchangers and burner management systems.                     
Gasco clients include Shell, Mobil, Exxon Mobil, BP, Chevron, Conoco Phillips, Technip, Toyota, Ford, Boeing, Australian Defence Department, ORICA, ICI, Dulux, PPG, BHP Billiton, Bechtel, Fluor Daniel, Toyo Engineering, KBR, Worley Parsons, Clough, Shedden Udhe, Aker Kvaerner and many others.

Gasco has supplied Fired Heaters to Pakistan and Turkmenistan and Thermal Oxidizers to Pakistan, Smelter Burners to China and India, Crude Oil Heaters to Russia, Hot Oil Heaters to Indonesia, South Africa, Tanzania and the Philippines, Convective Condensate Heaters to Thailand, Flares to Vietnam, Gas Skid to Bahrain, and Flare Heat Shield to Malaysia.

Quality Assurance is a key aspect to all our projects with the majority being managed to meet requirements of ISO 9001.

PRODUCT APPLICATION    
- THERMAL OXIDIZERS
- FIRED HEATERS
- FLARES
- WATER BATH HEATERS
- HOT OIL HEATERS
- WASTE HEAT RECOVERY
- PROCESS SKIDS
- OVENS AND FURNACES
- BURNERS & COMBUSTION

THERMAL OXIDIZERS
Thermal Oxidizers are a class of pollution control devices that use the combustion process to destroy volatile organic compounds (VOC) and Hydrogen Sulphide, hence they are sometimes called afterburners, fume incinerators or tail gas incinerators Gasco Thermal Oxidizers include:

• Straight Thermal Oxidizers with or without heat recovery
• Recuperative
• Catalytic
• Regenerative

Gasco Thermal Oxidizers scope may include turnkey projects, designed to comply with our clients specifications and environmental authority regulations.

More Detail

 

FIRED HEATERS
Gasco supplies Fired Heaters to API 560 andISO 13705 and proprietory Gasco forced draft convective designsA typical Fired Heater would consist of a:

• Radiant Section
• Convective Section
• Stack
• Burners
• Fuel Skid
• Control System

Gasco being both a combustion and heat transfer company is uniquely placed to achieve the best possible outcomes with respect to high thermal efficiencies, low emission, reliable operation and state-of-the-art Burner Management Systems (BMS) to NFPA, IEC and other codes.

More Detail

FLARES
Gasco together with our technology partner has supplied flares to the oil and gas, petrochemicals, terminals, landfill and sewage (biogas) industries. The majority of Gasco Flares are designed to meet the requirements of API 530, which calculates the height of the flare to achieve a predetermined radiation level.

More Detail

 

 

 

 

WATER BATH HEATERS
Water Bath Heaters are Indirect Fired Type usually designed to API 12K, these devices are traditionally used to heat natural gas and oil. Water Bath Heaters are Indirect Fired Type usually designed to API 12K, these devices are traditionally used to heat natural gas and oil. Gasco can also supply complete gas conditioning skids consisting of Water Bath Heater, Pressure Reduction, Filter Coalescer and Metering.

More Detail

 

HOT OIL HEATERS
Gasco manufactures a range of Hot Oil Heaters: 100KW to 7,500KW gas fired, 25KW to 1500KW electric. The gas fired heaters consist of two concentric helical coils which has the advantage of:

• Compactness
• High Efficiency
• Low Thermal Mass

The dual helical coil design allows maximized heat transfer, minimises thermal stresses and prevents overheating. The coil design has the advantage that ensures high fluid velocities, low film temperatures and no accumulation of gases.

More Detail

WASTE HEAT RECOVERY
A Waste Heat Recovery Unit or WHRU is a heat exchanger that recovers heat from a hot gas stream. The hot gas stream can be the exhaust gas from a gas turbine or a diesel engine or a waste gas from industry or refinery. The WHRU working medium can be water, either pure or with TEG added, thermal oil or other heating mediums. The aim of the WHRU is to recover the heat in the waste gas and transferring it to the working medium which again is heat exchanged with the goal fluid. A common application for a WHRU is for heating of other fluids as oil or other process streams and is extensively used in oil-related industries. For gas turbine heat recovery systems Gasco, offers a complete turnkey plant comprising:

• Inlet duct
• Divertor valve
• Divertor stack
• Supplementary burner and controls
• Waste Heat Recovery Unit
• Exhaust Stack

More Detail

Process Skids
Gasco designs, fabricates, installs, commissions and services an extensive range of Process Skids for Gas Conditioning and Oil Treatment including:

• Filter & Filter/Coalescer Skids
• Flow Metering Skids
• Custody Transfer Metering
• Gas Heating
- gas fired
- electric heating
• Heat Exchangers
• Pressure Control Skids
• Emergency Shut Down Valves (ESDVs)
• Pig Launchers & Receivers
• Pressure Vessels
• Odourant Storage Vessels

More Detail

Ovens and Furnaces
Ovens and Furnaces are a class of pollution control devices that use the combustion process to destroy volatile organic compounds (VOC) and Hydrogen Sulphide, hence they are sometimes called afterburners, fume incinerators or tail gas incinerators.

Ovens
Gasco has supplied Toyota and Ford with major paint line ovens, air houses and material handling equipment.

As well as car companies, Gasco has designed, supplied and installed complete paint lines for automotive brake manufacturer, comprising cleaning, powdercoat application, curing and cooling.

Furnaces
Gasco has designed and supplied stress relieving furnaces, salt curing baths, heat treatment, and cremators.

More Detail

 

Burners & Combustion
Gasco prides itself as a combustion company on its ability to creatively solve your combustion problems.

Gasco can supply a solution to your combustion requirements.
We design and manufacture specialized burners and systems such as 40 GJ/h smelter start-up burners. We also incorporate other leading proprietary brands of burners in combustion packages to provide our clients with the most cost effective solution

More Detail

 

GASCO REFERENCE LIST

product/Ref/RefGasco.JPG

Translate

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday254
mod_vvisit_counterYesterday641
mod_vvisit_counterThis week5032
mod_vvisit_counterThis month16985
mod_vvisit_counterAll1100931

Learn Loctite

Who's Online

We have 31 guests online

Contact Us

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน)
SiamEast Solutions Public Company Limited
15/1 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
15/1 Highway - Rayong No. 3191 Rd., T.Huey - Pong A.MuangRayong, 
Rayong 21150
E-mail: info@siameastsolutions.com

Facebook : SiamEast SE
Tel: (66) 0-3868-2540 - 2 (Auto)
Fax: (66)0-3868-2539

 

Contact Person

Bangkok Office

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) 
SiamEast Solutions Public Company Limited

128/240 ซ.ไทยประกัน 1/4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

128/240 Soi Thai Insurance 1/4 Rd Thepharak, Tambon Bang Sao Thong,

Amphur Bang Sao Thong, Samutprakarn, Thailand 10570

Tel. (+66)6-320-8430 , (+66)2 706 4519-21ext 341-343  Fax : 02-7064522

Contact Person