image image image image image
PUMPING SYSTEM TECHNOLOGY Pumping System Technology...."One Stop Shop Pumps Supplier" จำหน่ายปั้ม นานาชนิด เพื่อใช้งานสูบส่งของเหลวเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นน้ำหล่อเย็น, น้ำร้อน, น้ำทะเล, น้ำเสีย, น้ำทิ้ง, ตัวทำละลาย, กรด, ด่าง, สารเคมีต่างๆ, ของเหลวหนืด, เหนียว, กากตะกอน, ของเหลวเป็นพิษ ของเหลวไวไฟ ฯลฯ Read More
PIPING Piping..."Solutions for Improvement"1 นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต, เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น อุปกรณ์หอกลั่น, อุปกรณ์ดักจับละอองไอ, ระบบนำแก๊สปล่อยทิ้งกลับมาใช้, ระบบเผาไหม้ งานลดค่าใช้จ่ายงานบริการตัด, ต่อและเจาะท่อ
Read More
PROCESS EQUIPMENTS Process Equiments..."Solutions for Improvement" นำ เสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต, เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น อุปกรณ์หอกลั่น, อุปกรณ์ดักจับละอองไอ, ระบบนำแก๊สปล่อยทิ้งกลับมาใช้, ระบบเผาไหม้ งานลดค่าใช้จ่ายงานบริการตัด, ต่อและเจาะท่อ
Read More
INNOVATIVE MATERIAL Innovative Material Products..."Intelligence Solutions for Maintenance & Production" นำเสนอหลากหลายวัสดุสิ้นเปลืองในงานซ่อม บำรุง และสายการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังให้บริการงานเคลือบพื้นผิวเพื่อยืดอายุการใช้งานและประหยัดพลังงานของ อุปกรณ์ต่างๆ, เครื่องจักร
Read More
SERVICES “Services” นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าที่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพแล้ว สยามอีสยังมีบริการต่างๆ โดยทีมงานที่มีความชำนาญงาน และประสบการณ์สูง
Read More

Grundfos isolutions

Grundfos iSOLUTIONS เป็นการใช้องค์รวมของระบบ ในการดัดแปลงเทคโนโลยีอันชาญฉลาด โดยนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ, การจัดการประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน และที่สำคัญคือความน่าเชื่อถือของระบบทั้งหมด

Read More

Fuji Filter

FUJI FILTER ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1966 เป็นบริษัทผู้ผลิต Filter ชั้นนำของโลก สามารถกรองละเอียดได้ตั้งแต่ 0.001 ไมครอน (โมเลกุล) ...

Read More

Graco Husky 1050E

คุณต้องการลดปัญหาปั๊มชำรุดเสียหายในการใช้งานหรือไม่? คุณต้องการปั๊มที่จัดการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แถมยังเงียบและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในการทำงานหรือไม่?

Read More

Orihara & Orix

ชุดซ่อมท่อรั่วเร่งด่วนภายใต้แรงดันไม่ต้องปิดวาล์ว ลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการหยุดซ่อม ตัดเปลี่ยนท่อ 2 ขั้นตอน กับ Orihara Magicawrap...

Read More

NEW Product SiamEast

SiamEast CSR

Knowledge Sharing 2019

Knowledge Sharing ประจำปี  2019

สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่นี่

More

News & Activity

Public relations

THAI PP-R

 

product_pic/vale/thaippr/004.jpgproduct_pic/vale/thaippr/005.jpgproduct_pic/vale/thaippr/006.jpgproduct_pic/vale/thaippr/007.jpg

ท่อไทยพีพี-อาร์ผลิตตามมาตรฐานเยอรมัน โดยใช้เม็ดพลาสติก PP-R (80) ชั้นดี ของยุโรป จึงทำให้ มีเนื้อพลาสติกที่มีคุณภาพ และความหนาแน่นสูง แสงลอดผ่านไม่ได้ จึงมั่นใจได้ว่า ท่อ ไทยพีพี-อาร์ จะปราศจากสารก่อมะเร็ง สนิม หรือ โลหะหนักต่างๆ ที่อาจปนเปื้อนมาจากท่อและข้อต่อที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว
การเชื่อมต่อระหว่างท่อและข้อต่อจะใช้วิธีการให้ความร้อนทำให้สามารถเชื่อมผสานกันเป็นเนื้อเดียว  (Homogenized)  จึงมั่นใจว่าจะไม่เกิดปัญหาการรั่วซึม ที่บริเวณจุดต่อเชื่อม  แข็งแรงสูงสามารถทนแรงดันได้สูงถึง 20 บาร์ อายุการใช้งานยาวนานถึง 50 ปี แบ่งท่อได้ 3 ประเภทตามลักษณะการใช้งาน   ได้ดังนี้

1) PP-R (80) แบบ SDR 11 (PN10) ECONOMY CLASS ; อายุการใช้งาน 50 ปี , อุณหภูมิการใช้งานที่ 3-60 °C , สามารถรับความดันได้ประมาณ 10 bars
2) PP-R (80) แบบ SDR 6 (PN20) HIGH PRESSURE CLASS ; อายุการใช้งาน 50 ปี , อุณหภูมิการใช้งานที่ 3-95 °C , สามารถรับความดัน
ได้ประมาณ 20 bars
3) PP-R (80) แบบ SDR 6 (PN20) DURABLE CLASS ; อายุการใช้งาน 50 ปี , อุณหภูมิการใช้งานที่ 3-95 °C , สามารถรับความดัน ได้ประมาณ 20 bars

นอกจากนี้ ยังมีข้อต่อหลากหลายชนิด จึงสะดวกต่อการใช้งาน โดยข้อต่อทุกตัวแข็งแรง ทนต่อแรงดัน ( Permissible Working Pressure) ได้ถึง 20 bar และใช้งานได้ถึง 95 °C

product_pic/vale/thaippr/003.jpg

จุดเด่นของท่อและข้อต่อ THAI PP-R
1) ราคาไม่แพง คุ้มค่าการลงทุน
2) ติดตั้งง่ายโดยใช้วิธีการสวมเชื่อม ( Funion process ) ดังนั้นท่อและข้อต่อสามารถประสานเป็นเนื้อเดียวกันได้ ทำให้ไม่เกิดการรั่วซึม
3) มีท่อและข้อต่อหลากหลายประเภท และสามารถทนแรงดันสูงสุด 20 bars
4) PP (POLYPROPYLENE) เป็นพลาสติกที่สะอาด ปราศจากสารก่อมะเร็ง สนิม หรือโลหะหนักต่างๆ ปนเปื้อนมาด้วย
5) อายุการใช้งาน 50 ปี (ในที่ร่ม)
6) ทนสารเคมี                                

Strength of the Thai PP-R System
1) World class material: All Thai PP-R pipes and joints are made of high quality plastic pellets from Europe to ensure high quality and long life time
2) Light weight: weighs only 0.89-0.91 g/cm3 or 8 times lighter than Class M steel, making it easy for installation and transportation.
3) Resistance to hot water system: can be used with up to 95°C water for 50 years under a specified working pressure
4) Clean and safe: approved by Green Peace as safe and clean plastic. In addition, the pipe has been tested according to BS 6920 PART II standard to ensure that the pipe is free from rust, sediment deposits, germs, chemicals, and carcinogens.
standard to ensure that the pipe is free from rust, sediment deposits, germs, chemicals, and carcinogens.    
5) Homogeneous texture: Installation of Thai PP-R pipes and joints can be easily done by using thermal welding equipment, which fuses the pipe and the joint into homogeneous texture to ensure no leak at the connection.     
6) Smooth surface: Low friction in the pipe due to it’s smooth plastic surface makes the flow rate comparable to other plastic pipes.
7) Compatible with other pipes: Various standardized screwed joints allow the Thai PP-R pipe to be used with other pipes.
8) Insulation property: As polypropylene plastic has lower thermal conductivity than steel, the Thai PP-R pipe requires much less insulation than a steel pipe does.
8) Insulation property: As polypropylene plastic has lower thermal conductivity than steel, the Thai PP-R pipe requires much less insulation than a steel pipe does.
9) Environmental friendly: PP-R is a safe and thermo plastic so it can be recycled with no harm to the environment.

Product Range
- PP-R (80) แบบ SDR 11 (PN10) ECONOMY CLASS
- PP-R (80) แบบ SDR 6 (PN20) HIGH PRESSURE CLASS
- PP-R (80) แบบ SDR 6 (PN20) FIBER COMPOSITE PIPE / DURABLE CLASS
- FUSION PROCESS Thai PP-R
- ตารางเวลาการให้ความร้อน


Types of Thai PP-R Pipes PP-R 80 Pipe Type SDR11 (PN10) ECONOMY CLASS
Usage : Potable water piping system, chilled water piping system, warm water piping system, or other piping systems
Working temperature : 3-60 degree Celsius, Length per pipe : 4 M.
Working pressure : 10 Bars, Standards : DIN 8077/78 and ISO 15874
Lifetime : 50 years*, Physical appearance : Green
More detail

Types of Thai PP-R Pipes PP-R 80 Pipe Type SDR6 (PN20) HIGH PRESSURE CLASS
Usage : Potable water piping system, chilled water piping system, warm water piping system, or other piping systems
Working temperature : 3-80 degree Celsius, Length per pipe : 4 M.
Working pressure : 20 Bars, Standards : DIN 8077/78 and ISO 15874
Lifetime : 50 years*, Physical appearance : Green
More detail

Types of Thai PP-R Pipes PP-R 80 Pipe Type SDR6 (PN20) FIBER
COMPOSITE PIPE DURABLE CLASS
Usage : Potable water piping system, chilled water piping system, warm water piping system, or other piping systems
Working temperature : 3-950 degree Celsius, Length per pipe : 4 M.
Working pressure : 20 Bars, Standards : DIN 8077/78 and ISO 15874
Lifetime : 50 years*,Physical appearance:Green, Reduced longitudinal and horizontal expansion
More detail

FUSION PROCESS Thai PP-R
1. CUT ; Cut the pipe at the right angles to the pipe. Take care that the pipe axis is free from burrs or cutting debris and remove where necessary.
2. MARK; Mark the welding depth at the end of the pipe with the enclosed pencil and template.
3. HEAT ; Push the end of the pipe up to the marked welding depth into the welding tool.
4. WELD; Join them immediately,without turning, until the marked welding depth is covered by the bead of PP from the fitting.
More detail

ตารางเวลาการให้ความร้อน

ขนาดท่อ
Diameter (mm.)
ความลึก
Wolding depth (mm.)
เวลาในการให้ความร้อน
Heating time (sec.)
เวลาในการเชื่อม
Wolding time (sec.)
เวลาเย็นตัวลง
Cooling time (min.)
20 14.0 5* 4 2
25 15.0 7 4 2
32 16.5 8 6 4
40 18.0 12 6 4
50 20.0 18 6 4
63 24.0 24 8 6
75 26.0 30 8 8
90 29.0 40 8 8
110 32.5 50 10 8

Translate

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday207
mod_vvisit_counterYesterday641
mod_vvisit_counterThis week4985
mod_vvisit_counterThis month16938
mod_vvisit_counterAll1100884

Learn Loctite

Who's Online

We have 12 guests online

Contact Us

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน)
SiamEast Solutions Public Company Limited
15/1 ถ.ทางหลวงระยองสาย 3191 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
15/1 Highway - Rayong No. 3191 Rd., T.Huey - Pong A.MuangRayong, 
Rayong 21150
E-mail: info@siameastsolutions.com

Facebook : SiamEast SE
Tel: (66) 0-3868-2540 - 2 (Auto)
Fax: (66)0-3868-2539

 

Contact Person

Bangkok Office

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) 
SiamEast Solutions Public Company Limited

128/240 ซ.ไทยประกัน 1/4 ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

128/240 Soi Thai Insurance 1/4 Rd Thepharak, Tambon Bang Sao Thong,

Amphur Bang Sao Thong, Samutprakarn, Thailand 10570

Tel. (+66)6-320-8430 , (+66)2 706 4519-21ext 341-343  Fax : 02-7064522

Contact Person